Việt Nam – EFTA

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/2eb9ee09-5bd9-4347-b725-56552892687d/resource/84034cc8-78b0-4520-a168-c9a0cf949486/download/viet-nam---efta.rar

Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Khối EFTA

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 10, 2017
Được tạo ra Tháng 10 10, 2017
Định dạng RAR
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatRAR
id84034cc8-78b0-4520-a168-c9a0cf949486
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id2eb9ee09-5bd9-4347-b725-56552892687d
position2
revision idb3dfbda5-23b6-48d8-b4d6-359f87a8a2a9
stateactive
url typeupload