RCEP

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/2eb9ee09-5bd9-4347-b725-56552892687d/resource/f02f9d7b-a178-4f50-bf86-bdb4e2d3e0f5/download/rcep.rar

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 đối tác

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 10, 2017
Được tạo ra Tháng 10 10, 2017
Định dạng RAR
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatRAR
idf02f9d7b-a178-4f50-bf86-bdb4e2d3e0f5
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id2eb9ee09-5bd9-4347-b725-56552892687d
position1
revision id496b39e9-584d-4c19-a22d-3a130dd0875b
stateactive
url typeupload