873/KH-SCT

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/ed42a806-28e3-45e9-aa9d-c4716556df9a/resource/690e5912-8c71-4de9-ac85-15a98db92793/download/873-kh-sct.pdf

Kế hoạch Hội nhập quốc tế Ngành Công Thương giai đoạn 2016 - 2020

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 9, 2017
Được tạo ra Tháng 10 9, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
id690e5912-8c71-4de9-ac85-15a98db92793
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package ided42a806-28e3-45e9-aa9d-c4716556df9a
revision idb58eca4d-891f-4b11-8bf1-295f0bdf65a4
stateactive
url typeupload