3378/KH-UBND

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/ed42a806-28e3-45e9-aa9d-c4716556df9a/resource/cd819ce1-582a-4139-ae15-60fa892ca0b3/download/3778-kh-ubnd.pdf

Kế hoạch: Về Hội nhập kinh tế quốc tế ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 9, 2017
Được tạo ra Tháng 10 9, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
idcd819ce1-582a-4139-ae15-60fa892ca0b3
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package ided42a806-28e3-45e9-aa9d-c4716556df9a
position2
revision id48a63afb-6fe9-4983-a7c0-2952851448ce
stateactive
url typeupload