551/QĐ-UBND

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/336059a6-8c25-4e9c-ae49-925ccbaef054/resource/0cbb220e-d61a-4402-af43-ca588aa2ce55/download/551-q-ubnd.pdf

Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 12, 2017
Được tạo ra Tháng 10 12, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
id0cbb220e-d61a-4402-af43-ca588aa2ce55
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id336059a6-8c25-4e9c-ae49-925ccbaef054
position7
revision iddc35b227-d893-4d5d-b372-c84d905f6837
stateactive
url typeupload