40/QĐ-TTg

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/336059a6-8c25-4e9c-ae49-925ccbaef054/resource/33491b62-393d-42c8-831a-51e9318669dc/download/40.q-ttg-chien-luoc-tong-the-hoi-nhap-quoc-te-den-2020-tam-nhin-2030.pdf

Quyết định phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 12, 2017
Được tạo ra Tháng 10 12, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
id33491b62-393d-42c8-831a-51e9318669dc
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id336059a6-8c25-4e9c-ae49-925ccbaef054
position4
revision iddc35b227-d893-4d5d-b372-c84d905f6837
stateactive
url typeupload