309/QĐ-UBND

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/336059a6-8c25-4e9c-ae49-925ccbaef054/resource/6b7e74d4-9330-4510-a294-1a9e1b93695d/download/309--q-ubnd.signed.pdf

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU ngày 27/02/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổng định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 12, 2017
Được tạo ra Tháng 10 12, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
id6b7e74d4-9330-4510-a294-1a9e1b93695d
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id336059a6-8c25-4e9c-ae49-925ccbaef054
position5
revision iddc35b227-d893-4d5d-b372-c84d905f6837
stateactive
url typeupload