10/2016/TT-BCT

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/336059a6-8c25-4e9c-ae49-925ccbaef054/resource/81431af5-c239-48d4-83a6-246a2f6af465/download/10-2016-tt-bct.pdf

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 18, 2017
Được tạo ra Tháng 4 18, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 7 vài năm trước
formatPDF
id81431af5-c239-48d4-83a6-246a2f6af465
last modifiedHơn 7 vài năm trước
on same domain1
package id336059a6-8c25-4e9c-ae49-925ccbaef054
position1
revision iddd95e27d-9583-4049-8ab2-362bb8af5148
stateactive
url typeupload