37-Ctr/TU

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/336059a6-8c25-4e9c-ae49-925ccbaef054/resource/c686be8d-5d78-4ed7-acce-5be9238c0439/download/37-chuong-trinh-12.pdf

Chương trình Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 2, 2017
Được tạo ra Tháng 10 2, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
idc686be8d-5d78-4ed7-acce-5be9238c0439
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id336059a6-8c25-4e9c-ae49-925ccbaef054
position2
revision ide6a20500-d5c8-4b47-b3f9-1465c591f0ff
stateactive
url typeupload