35-Ctr/TU

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/336059a6-8c25-4e9c-ae49-925ccbaef054/resource/ebac79ff-f2ce-4d35-8613-16de8dd787a9/download/35ctr.-tinhuy.pdf

Chương trình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 12, 2017
Được tạo ra Tháng 10 12, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
idebac79ff-f2ce-4d35-8613-16de8dd787a9
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id336059a6-8c25-4e9c-ae49-925ccbaef054
position3
revision iddc35b227-d893-4d5d-b372-c84d905f6837
stateactive
url typeupload