15/2017/TT-BCT

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/2b2ebb44-e3a5-46e3-bda0-7565697fd3cc/resource/6854d0e8-ceb6-45e4-956c-dedde4ab6116/download/tt15.doc

Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 19, 2017
Được tạo ra Tháng 10 19, 2017
Định dạng DOC
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatDOC
id6854d0e8-ceb6-45e4-956c-dedde4ab6116
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id2b2ebb44-e3a5-46e3-bda0-7565697fd3cc
position1
revision id4181bda4-b7cf-4b23-b727-ae55ba84487a
stateactive
url typeupload