Đi thẳng đến nội dung

Chi cục quản lý thị trường

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thực hiện nhiệm vụ: Kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý các vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, công nghiệp của tổ chức, cá...

0

Datasets
Sắp xếp theo: Mới nhất / Phổ biến nhất