Đi thẳng đến nội dung

Phòng quản lý Công nghiệp

Chức năng: Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; cơ khí và luyện kim; công nghiệp hỗ trợ; an toàn thực phẩm, công...

0

Datasets