Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 2 24, 2020
Được tạo ra Tháng 2 24, 2020
Định dạng DOC
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created7 Vài tháng trước
formatDOC
id447e3f1b-cad5-4c60-984b-f24d6e80dcc0
last modified7 Vài tháng trước
on same domain1
package id8d48734c-747e-4244-b174-52264c76b79c
revision id2c3875b8-0076-4374-a5fd-063f039c3d6e
stateactive
url typeupload