Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 5 4, 2020
Được tạo ra Tháng 5 4, 2020
Định dạng DOC
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created4 Vài tháng trước
formatDOC
id780453d0-b385-4ffd-a135-65c19102a055
last modified4 Vài tháng trước
on same domain1
package id8d48734c-747e-4244-b174-52264c76b79c
position3
revision idf46e22a7-cc13-4c10-aa59-d0ba8eec0bde
stateactive
url typeupload