Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 5 4, 2020
Được tạo ra Tháng 5 4, 2020
Định dạng DOC
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created4 Vài tháng trước
formatDOC
id8a9e7a5d-7fe5-4a00-a04e-2d27d9602cee
last modified4 Vài tháng trước
on same domain1
package id8d48734c-747e-4244-b174-52264c76b79c
position2
revision idf46e22a7-cc13-4c10-aa59-d0ba8eec0bde
stateactive
url typeupload