Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 2 24, 2020
Được tạo ra Tháng 2 24, 2020
Định dạng DOC
Giấy phép Bản quyền mở phi thương mại (bất kỳ)
created7 Vài tháng trước
formatDOC
idef4b978d-e404-49c8-b39f-33505392fbd1
last modified7 Vài tháng trước
on same domain1
package id8d48734c-747e-4244-b174-52264c76b79c
position1
revision ide5e17c67-ae16-40a3-b67b-4b36a4ad774d
stateactive
url typeupload