Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa ...

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/5f293255-2bfc-4c0a-98fa-dfefaad548d9/resource/23b7f31a-128d-4deb-9395-e3e94fe3a99a/download/07-2017-q-ubnd.signed.pdf

Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 17, 2017
Được tạo ra Tháng 4 17, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
id23b7f31a-128d-4deb-9395-e3e94fe3a99a
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id5f293255-2bfc-4c0a-98fa-dfefaad548d9
revision id838c96e5-7bf4-4cef-88c0-73bfd5c49b6c
stateactive
url typeupload