Đi thẳng đến nội dung

Trung tâm KC & XTTM

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 386/ QĐ- UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, là đơn vị...

0

Datasets
Sắp xếp theo: Mới nhất / Phổ biến nhất