Thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Gia ...

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/541eec06-2445-4270-9ae0-48f3077f766a/resource/6c54cd91-5c18-4e58-95fd-88b144027eff/download/195-qd-ubnd.pdf

Quyết định về việc Thành lập Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Gia Lai

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 2, 2017
Được tạo ra Tháng 10 2, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
id6c54cd91-5c18-4e58-95fd-88b144027eff
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id541eec06-2445-4270-9ae0-48f3077f766a
position1
revision ida5cc778c-de74-4242-9280-83611587761e
stateactive
url typeupload