Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Hội nhập ...

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/541eec06-2445-4270-9ae0-48f3077f766a/resource/91f69d5b-48ce-4dab-8cdf-17a4659ffae8/download/02-qd-bhnktqt.pdf

Quyết định về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Gia Lai

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 2, 2017
Được tạo ra Tháng 10 2, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
id91f69d5b-48ce-4dab-8cdf-17a4659ffae8
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id541eec06-2445-4270-9ae0-48f3077f766a
position3
revision id1d3acdd3-dcee-4861-b383-42b1fcbcebb5
stateactive
url typeupload