Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập kinh ...

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/541eec06-2445-4270-9ae0-48f3077f766a/resource/7c0513e1-0e62-4d40-9ac5-074c9e7466ac/download/01-qd-bhnktqt.pdf

Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Gia Lai

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 2, 2017
Được tạo ra Tháng 10 2, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
id7c0513e1-0e62-4d40-9ac5-074c9e7466ac
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id541eec06-2445-4270-9ae0-48f3077f766a
revision idc1f07b02-f539-4d38-addc-d3c27a0a4dc7
stateactive
url typeupload