Bổ sung thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế ...

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/541eec06-2445-4270-9ae0-48f3077f766a/resource/6e3a2821-b918-409e-b592-c0ea650a49de/download/694-qd-ubnd.pdf

Quyết định về việc Bổ sung thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Gia Lai

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 2, 2017
Được tạo ra Tháng 10 2, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
id6e3a2821-b918-409e-b592-c0ea650a49de
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id541eec06-2445-4270-9ae0-48f3077f766a
position2
revision id1d3acdd3-dcee-4861-b383-42b1fcbcebb5
stateactive
url typeupload