1563/QĐ-TTg

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50/resource/08feb95a-b0e7-4613-b278-bc9740c08633/download/1563-q-ttg.pdf

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 18, 2017
Được tạo ra Tháng 4 18, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 7 vài năm trước
formatPDF
id08feb95a-b0e7-4613-b278-bc9740c08633
last modifiedHơn 7 vài năm trước
on same domain1
package id5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50
position2
revision idb2ef48ac-9b88-40a5-a11f-02bb50aa48c9
stateactive
url typeupload