21/2018/TT-BCT

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50/resource/48ba04e6-dc9d-4b73-9c7c-640c2d863c53/download/21-2018-tt-bct.docx

Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 8 20, 2018
Được tạo ra Tháng 8 21, 2018
Định dạng DOCX
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 5 vài năm trước
formatDOCX
id48ba04e6-dc9d-4b73-9c7c-640c2d863c53
last modifiedHơn 5 vài năm trước
on same domain1
package id5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50
position18
revision idec439d7f-42bf-4ea9-85fd-e36ed34a27ca
stateactive
url typeupload