47/2017/TT-BCT

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50/resource/872ce281-5e9d-4a9d-9f6b-c4e0edddb0be/download/20141212104240-tt472014ttbct.pdf

Quy định về Quản lý website thương mại điện tử. Thay thế cho Thông tư số 12/2013/TT-BCT

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 12, 2017
Được tạo ra Tháng 10 12, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatPDF
id872ce281-5e9d-4a9d-9f6b-c4e0edddb0be
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50
position4
revision id846c758e-04ed-4fcf-9bfe-23149a23d432
stateactive
url typeupload