102⁄2009⁄NĐ-CP

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50/resource/26109772-2e52-4c48-b01d-c7d428b557c5/download/102.doc

Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 12, 2017
Được tạo ra Tháng 10 12, 2017
Định dạng DOC
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatDOC
id26109772-2e52-4c48-b01d-c7d428b557c5
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50
position9
revision id304b955d-4fbb-4759-ae26-6024c7c1ec36
stateactive
url typeupload