689/QĐ-TTg

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50/resource/e1e30594-c6b3-4645-9f1a-fc481ba37410/download/689.signed.pdf

Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển Thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 4 18, 2017
Được tạo ra Tháng 4 18, 2017
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 7 vài năm trước
formatPDF
ide1e30594-c6b3-4645-9f1a-fc481ba37410
last modifiedHơn 7 vài năm trước
on same domain1
package id5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50
revision id1d60c26d-a34a-4aaf-922c-03d6daf1a19b
stateactive
url typeupload