51⁄2010⁄NĐ-CP

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50/resource/14808b34-bb94-4eeb-9664-e175edbaaff2/download/51.doc

Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 12, 2017
Được tạo ra Tháng 10 12, 2017
Định dạng DOC
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatDOC
id14808b34-bb94-4eeb-9664-e175edbaaff2
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50
position8
revision id24a40770-b57e-4057-9bc0-c43a2b1598d0
stateactive
url typeupload