09⁄2008⁄TT-BCT

Địa chỉ: http://csdlcntmgialai.gov.vn/dataset/5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50/resource/b1d1ea07-0c5a-48c6-b4f6-10babfe08d6a/download/09.doc

Hướng dẫn Nghị định thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử.

Không có chế độ xem đối với dữ liệu này

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Tháng 10 12, 2017
Được tạo ra Tháng 10 12, 2017
Định dạng DOC
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
createdHơn 6 vài năm trước
formatDOC
idb1d1ea07-0c5a-48c6-b4f6-10babfe08d6a
last modifiedHơn 6 vài năm trước
on same domain1
package id5bf84131-c1d2-4f25-b33c-31da5650ca50
position12
revision id18e0b8ad-e79e-4a49-b35f-a8798d50a211
stateactive
url typeupload